DENGE BLOK YEM KATKILARI

Denge Blok TOX

Toz Form

Toksin bağlayıcı

BİLEŞEN LİSTESİ

Sepiolit, Mannan oligosakkarit, Kalsiyum karbonat, DCP (inorganik), Razmol.

Kullanma Talimatı

Her bir ton yeme 1-5 kg katılır veya hayvan başı 10-50 gr olarak yeme homojen şekilde karıştırılması 

tavsiye  edilir.

ALFATOKSİN

Tahıllarda, yemlerde ve her türlü kuru yiyeceklerde rutubetin artmasına ve sıcaklığa bağlı olarak, mantar 

türleri hızla üreyerek mikotoksin (küf zehiri) denilen zararlı bir toksin (zehir) üretirler.

OKRATOKSİN

Bazı küflerin tahıllar, baharatlar, kahve, kuru incir ve kuru üzüm gibi ürünlerde oluşturduğu toksik bir 

maddedir.  Okratoksin  yem  maddelerinde  yaygın  olarak  rastlanan  mikotoksinlerden  biridir.  Kompetetif 

fenil alanin-tRNA-sentetaz inhibisyonu yapmak suretiyle protein sentezini durdurur. Çeşitli Aspergillus ve 

Penicillium türü mantarlar tarafından meydana getirilen bu bileşik, böbrekler üzerine toksik etki gösterir.

ZEARALENON

Mikotoksinler,  süt  sığırlarında  sıklıkla  süt  veriminde  azalma  ve  hastalık  sıklığında  artma  gibi  kronik 

zehirlenme  belirtilerine  sebep  olurlar.  Ayrıca  aflatoksinler,  T-2  toksin,  deoksinivalenol,  zearalenon  ve 

okratoksin A süte geçer ve ekonomik kayıplara yol açarlar. Süt sığırlarında mikotoksikozis olgularının tanısı 

çok zordur, fakat mikotoksinler hastalık sıklığında artma ve süt veriminde azalma olduğunda muhtemel bir 

sebep  olarak  düşünülmelidir.

Aflatoksin: Karaciğer

Okratoksin: Böbrekler

Zearalenon: Dişi üreme sistem

BESLENME ÖNERİLERİ

Rasyon Hazırlama
Buzağılar için dikkat edilmesi gereken ...
Erişkin sığırlarda sindirim ve sentez olaylarında önemli görev yüklenen rumen (işkembe),buzağılarda ... DEVAMI
Kuru dönem beslemesinde dikkat ...
Kuru dönemde iyi bir besleme programı uygulanması laktasyon döneminde maksimumverimi ve metabolik ha... DEVAMI

İnteraktif

Fotoğraflar/Videolar/Online Katalog

HAVA DURUMU

KONYA º C 30.11.2021 Salı
Hava Durumu
Döviz Kurları
Borsa Fiyatları