DENGE BLOK YEM KATKILARI

Denge Blok BESİ NPS

Toz Form

Besi sığırları için özel olarak geliştirilmiş Premiks

•  Besi sığırlarında, düveler için özel olarak geliştirilmiş yüksek Performans ve Sağlık katkısıdır.

•  Besi sığırları, dana ve düvelerin ihtiyaçlarına özel geliştirilmiş yüksek performans katkısıdır.

•  Besi sığırları, dana ve düveler için gerekli mineral, iz element ve vitaminleri dengeli biçimde içerir.

•  Biyoyararlanımı yüksek vitaminler içerir.

•  %30 oranında organik mineraller içerir.

•  Dolgu maddesi olarak DCP kullanılmaktadır. Kaliteli ve güvenilir kalsiyum ve fosfor kaynağıdır.

•  Besi sığırları için gerekli mineral, iz element ve vitaminleri dengeli biçimde içerir.

DOZU ve KULLANIM ŞEKLİ

Hayvan  Başı  80-100  gr  kullanılır 

veya 1 ton yeme, 10 kg homojen 

şekilde  karıştırılması  tavsiye 

edilir.

Rasyon,  hayvanın  verim  durumu 

ve günlük diyet dikkate alınarak:

Süt İnekleri için:  50-100 gr/gün

Besi Hayvanları için:   80-1OO gr/

gün

Koyun-Keçi için:  20-30 gr/gün

FAYDALARI

Gelişme dönemindeki hayvanların (buzağı, dana, düve, besi sığırı) vitamin, mineral ve iz element eksikliklerini önler. Et 

verimini artırır. Organik mineraller içerdiğinden somatik hücre sayısını düşürür, ayak hastalıklarına karşı korur. Bağışıklık 

sistemini güçlendirerek hastalıklara ve stres faktörlerine karşı direnci artırır. Ekonomiktir ve hayvanlar tarafından severek 

tüketilir. Verim ve karlılıkta artış sağlar.

İneklerde ve Koyunlarda

Sindirim sistemi düzenleyici olarak kullanılan tamamlayıcı mineral yem katkısıdır. Sağım dönemindeki süt inekleri, koyun 

ve keçiler ile besi dönemindeki erkek hayvanlar için özel olarak geliştirilmiş Saccharomyces cerevisiae, beta-glukan ve 

vitamin içeren yüksek Performans ve Sağlık katkısıdır.

MAYA

Sindirim düzenleme, Daha fazla canlı ağırlık,  Vitamin  ihtiyacını  karşılama İleri  gebeliğe sağlıklı girmek.

MİNERAL

Detoksifikasyon, Karaciğeri koruma, Sindirim düzenleme, Hayvanlarda verim devamlılığı.

VİTAMİN

Kuru madde tüketimi, Yemden yararlanma oranını arttırmak, Beside kaliteli karkas, Keratin dokuların gelişimi, Vücut kondisyonu.


BESLENME ÖNERİLERİ

Rasyon Hazırlama
Buzağılar için dikkat edilmesi gereken ...
Erişkin sığırlarda sindirim ve sentez olaylarında önemli görev yüklenen rumen (işkembe),buzağılarda ... DEVAMI
Kuru dönem beslemesinde dikkat ...
Kuru dönemde iyi bir besleme programı uygulanması laktasyon döneminde maksimumverimi ve metabolik ha... DEVAMI

İnteraktif

Fotoğraflar/Videolar/Online Katalog

HAVA DURUMU

KONYA º C 30.11.2021 Salı
Hava Durumu
Döviz Kurları
Borsa Fiyatları