DENGE BLOK YEM KATKILARI

Denge Blok BALANCE

Toz Form

Sindirim sistemi sağlığı

Ruminal asidoz’un sebepleri nelerdir?

Yüksek süt verimi hedefleri. Rasyonda yapısal lif yetersizliği. Hızlı parçalanan karbonhidratların fazlaca kullanılması. Protein / karbonhidrat orantısızlığı. Rumende hızlı parçalanan diyetler.

Besleme yönetimindeki aksaklıklar

Ani diyet değişiklikleri. Yemleme sıklığı. Partikül boyutu ve homo-jenliği. Sağımhanede bol miktarda kesif yem sunulması.

DOZU ve KULLANIM ŞEKLİ

Hayvan Başı 80-100 gr kullanılır veya 1 ton yeme, 10 kg homojen şekilde karıştırılması tavsiye edilir.

Rasyon, hayvanın verim durumu ve günlük diyet dikkate alınarak:

Süt İnekleri için: 50-100 gr/gün

Besi Hayvanları için: 80-1OO gr/gün

Koyun-Keçi için: 20-30 gr/gün

Asidoz - Tırnak problemleri

Kanın asitlesmesi başlangıçta kan akımını arttırır. Kanda toksinler vardır.

Asidoz - Rumen çeperine etkileri

Papilalara zarar verir. Papilaları seyreltir. Kararmaya neden olur. Emme kapasitesini azaltır.

Artan kan basıncı sızıntılara neden olur

Nihayetinde kılcal damar çeperleri zarar görür. Dokulara daha az kan ulaşır.

Şu problemlerin görülme ihtimali artar:

Çift taban, Beyaz çizgi, Taban ülserleri.

Tamponlayıcı Etki

Rumen pH derecesinin 6’nın altına düşmesini engeller. Selüloz sindirimini geliştirir. Buzağılama sonrasında kuru madde alımını artırır. VFA profilini normalleştirir. Performansı geliştirir-süt verimi, süt yağı yüzdesini düzenler.

BİLEŞEN LİSTESİ

Tamponlayıcı tuzlar, nötralize edici tuzlar ve iştah arttırıcı

BESLENME ÖNERİLERİ

Rasyon Hazırlama
Buzağılar için dikkat edilmesi gereken ...
Erişkin sığırlarda sindirim ve sentez olaylarında önemli görev yüklenen rumen (işkembe),buzağılarda ... DEVAMI
Kuru dönem beslemesinde dikkat ...
Kuru dönemde iyi bir besleme programı uygulanması laktasyon döneminde maksimumverimi ve metabolik ha... DEVAMI

İnteraktif

Fotoğraflar/Videolar/Online Katalog

HAVA DURUMU

KONYA º C 30.11.2021 Salı
Hava Durumu
Döviz Kurları
Borsa Fiyatları