Buzağılar için dikkat edilmesi gereken ...


Erişkin sığırlarda sindirim ve sentez olaylarında önemli görev yüklenen rumen (işkembe),buzağılarda çok yavaş gelişim gösterir.Gerçek mide adı verilen abomazum (şirden), doğumda % 60 kapasite ile midenin en genişve fonksiyona sahip tek bölümüdür. İşkembe ve börkenek kapasitesi beslenme şeklinebağlı olarak hızla artar ve 5 haftada % 60’a ulaşır.
İşkembede meydana gelen uçucu yağ asitleri işkembenin sindirim kapasitesiningelişiminde çok önemlidir. Bu bakımdan buzağılara 2. haftadan itibaren Çöğenler Yemdehazırlanan ve buzağılar için özel olarak formüle edilmiş Buzağı Başlangıç Yemi ve iyikalitede ot ya da yonca verilmesi büyük önem taşır.Buzağılar 10-15 günlük yaşta iyi kalitede otu parçalayabilir duruma gelir. Bu nedenle8-10 günlük yaştan önce kaba yem verilmesi önerilmez.Yeni doğan buzağılar yetiştirilme yönüne bakılmaksızın kolostrum ile beslenmekzorundadır. Kolostrum doğumu takiben ilk 15 dakika ile 4 saat içerisinde verilmesibuzağıları hastalıklara karşı korumada ilk adım olacaktır. Verilecek kolostrumun ısısı35⁰C olmalıdır.Doğumdan sonra özel bölmeye alınmış buzağı 12-24 saat içinde anasından ayrılır. Busürede her defasında 5 dakika olmak üzere, buzağının anasını emmesine izin vermek iyibir uygulama olacaktır.Buzağılara bu süre içerisinde yaklaşık 2 litre veya 2 öğün halinde 4 litre kolostrumverilmesi önerilmektedir. Anasından ayrılan buzağıya kolostrum 4. gün sonuna kadarverilmelidir.Çöğenler Buzağı başlangıç yemi 1. Haftadan itibaren buzağılara verilen yüksek sindirilmederecesine sahip özel olarak hazırlanmış fabrika tahıl karışımıdır. Buzağılar günlük 1kilogram yem tüketene kadar süt verilmeye devam edilir. Sonrasında Çöğenler BuzağıBüyütme yemine geçilir ve kulübeden çıkarılana kadar kaliteli kaba yemler ile serbestolarak tüketebilmesi sağlanır ve bu dönemin sonunda düve olarak ayrılacak ise ÇöğenlerDüve Yemi , besi olarak ayrılacaksa Çöğenler Besi Yemlerinden biri tercih edilerekyetiştirmeye devam edilir.

HAVA DURUMU

KONYA º C 30.11.2021 Salı
Hava Durumu
Döviz Kurları
Borsa Fiyatları